Nestas - Meridiaan > Ons aanbod > Basisonderwijs

Basisonderwijs

De Meridiaan is een openbare Dalton basisschool, kijkt naar de wereld en probeert het kind handvatten mee te geven, die zij kunnen gebruiken om de steeds veranderende wereld om heen beter te leren begrijpen. Dit betekent dat de school naast de gewone vakken (rekenen, taal, begrijpend lezen, etc.) veel aandacht besteed aan de persoonsvorming van het kind.

Ieder kind wordt door de leerkracht gezien in zijn of haar groei. Vraagt de groei van uw kind extra aandacht, dan vinden wij het meer dan logisch u uit te nodigen om dit samen met ons te bespreken en indien nodig te voorzien van gestructureerde hulp.

Persoonsvorming
Naast kennisoverdracht, vindt de school het belangrijk uw kind te leren over gevoelens, over woorden die hieraan gegeven kunnen worden, over sociale vaardigheden en over het omgaan met de hoeveelheid aan prikkels die ons dagelijks bereikt. M.n. met dit laatste leren wij de kinderen hun aandacht te richten op datgene wat op dat moment belangrijk is, i.p.v. bewust of onbewust te reageren op alle prikkels.

Kinderraad
Wij vinden het belangrijk om de gedachten en meningen van de kinderen mee te nemen in onze beslissingen. Het is om die reden dat de Kinderraad iedere twee weken vergadert. De Kinderraad houdt zich o.a. bezig met thema's als: speelmateriaal, veiligheid, waterbesparing, hygiëne, etc. Ook worden zij, net als alle kinderen in de bovenbouw, jaarlijks bevraagd op hoe zij het onderwijs ervaren.

Meedenken
Meedenken in het vormgeven van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Wij zijn dan ook telkens weer blij met de inbreng van de Kinderraad, de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad (OR) en ouders/verzorgers van de school. Samen kunnen wij het voor de kinderen daardoor nog mooier maken.