Ons onderwijs

De Meridiaan is een openbare daltonbasisschool.
Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, wereld- of levensbeschouwing.
Dat betekent een school voor iedereen, ongeacht achtergrond, wereld of levensbeschouwing. Dit is ons belangrijkste uitgangspunt. Om een school voor iedereen te kunnen zijn is het een voorwaarde dat volwassenen en kinderen, die hier samen werken, spelen en leren, respectvol met elkaar omgaan. Juist door veel samen te doen hopen wij die respectvolle omgang te bewerkstelligen.

Om tot goede prestaties te komen geldt een andere voorwaarde. Uw kind moet echt met plezier naar school gaan. Daar spannen wij ons als team voor in. Kinderen presteren beter wanneer er plezier ontstaat bij het leren. Bij ‘prestaties’ denken we overigens niet alleen aan cijfers voor lezen, taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Ook gymnastiek, handvaardigheid, tekenen, muzikale en sociaal-emotionele vorming vinden we belangrijk.

Wij doen ons best ervoor te zorgen dat uw kind met plezier naar school gaat. Dat doen we door uw kind te laten voelen dat het welkom is. We benaderen de kinderen positief en geven ze duidelijkheid, zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt.

In dit kader is het ook van belang om het Daltonsysteem nader uit te leggen. Daltonscholen zijn allemaal verschillend. Wat ze met elkaar gemeen hebben is de visie op hoe je kinderen helpt bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving. Daarin zijn drie uitgangspunten belangrijk:

Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerking
Reflectie
Effectiviteit

Meer informatie over ons Dalton onderwijs vindt onder het kopje aandacht en expertise